Gedragsregels sporters & leiders

 1. Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Speel volgens de bekende officiële regels.
 3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden.
 4. Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 5. Beïnvloedt de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 6. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 7. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent.
 8. Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 9. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
 10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
 11. Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!
 12. Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamer schoon te worden achtergelaten.
 13. Het is verboden in de kleedkamer te roken en alcohol te drinken.
 14. Het nuttigen, gebruiken van verdovende middelen wordt door GSVA voor, tijdens en na een wedstrijd/training niet toegestaan.
 15. Respect hebben voor andermans eigendommen en dus niet ongevraagd `lenen` van anderen en geen vernielingen aanbrengen aan materialen.

Gedragsregels ouders, verzorgers & toeschouwers

 1. Forceer een sporter, dat geen interesse toont, nooit om deel te nemen aan een sport.
 2. Bedenk dat jongere sporters sporten voor hun plezier en niet voor het uwe, noch zijn de sporters prof-sporters.
 3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 4. Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 5. Steun een sporter en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 6. Val een beslissing van de scheidsrechter niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 7. Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
 8. Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
 9. Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 10. Het nuttigen, gebruiken van verdovende middelen wordt door de GSVA voor, tijdens en na een wedstrijd/training niet toegestaan.

Gedragsregels

De gedragsregels lijken wellicht belerend of betuttelend maar de ervaring leert dat de meeste een van de meest essentiële zaken is om op een goede manier met elkaar om te gaan en duidelijkheid te verschaffen waar wij als de GSVA voor staan. Duidelijke afspraken en gedragsregels helpen om als vereniging goed te laten functioneren zodat gezelligheid en sportiviteit de basis blijft van onze club, de GSVA.

Als bestuur hopen wij dat u zich kunt vinden in de gedragsregels. Wij hebben de normen en waarden hoog in het vaandel staan en gaan deze gedragsregels tevens voorleggen aan alle clubs waartegen de teams van GSVA spelen, met het verzoek deze te onderschrijven. Wij zullen de gedragsregels ook op onze website vermelden alsmede de namen van de clubs welke ons hierin steunen. Wij hopen dat hiermee een start gemaakt gaat worden om de GSVA niet alleen bekend is in de omgeving om zijn gezelligheid en plezier om te korfballen maar ook een vereniging waar andere clubs en de toekomstige tegenstanders van de GSVA een voorbeeld aan kunnen nemen.

De GSVA, een Fairplay Club......een voorbeeld club......dat zou mooi zijn......

Postadres en contact

Gehandicapten Sport Vereniging Amersfoort en Omstreken

Postadres:
Postbus 34
3800 AA Amersfoort

E-mail: info@gsva.info